Innehåll

Allt du behöver för det nya kanalintyget

Sammanfattning av bestämmelser för färder inom Europa

Begrepp och formaliteter på europeiska inre vattenvägar

Kanalvägen till Medelhavet

Mot Svarta havet

Ett litet test för Utsjöskepparintyget

Klarar du det nya Kanalintyget?

Engelskt prov på CEVNI

Information om mina böcker om långfärd

Facit till instuderingsuppgifterna i CEVNI

Sjömil eller distansminut

Något om tidvatten

Några egenskaper hos långfärdsbåten

Något om astronomisk navigation

Astro.xls

Några  länkar