Förbudsmärken

I allmänhet vit tavla med röd ram och röd diagonal

Märke

Innebörd

Forbid4.GIF (2513 bytes)

Förbjudet passera märket. (OBS: runt märke med vitt band = förbudet gäller endast motordrivna båtar). Kan i kombination med gula bojar som avgränsar ett område ange att detta är förbjudet för båttrafik.  Gula bojar anger normalt områden för särskilt ändamål: badplatser, vattenskidområden m.fl.

Forbid5.jpg (9910 bytes)

Förbjudet passera ljussignalen, men man ska vidta förberedelser att köra framåt
Forbid1.jpg (12646 bytes) Förbjudet köra om (dubbelpil = gäller bara för konvoj) resp. Möte förbjudet (och att köra om förstås!).
Forbid2.jpg (11562 bytes) Förbjudet förtöja (= göra fast eller ankra) på motsvarande sida. Förbud att lägga eller släpa ankare. (Ankarsymbolen kan också vara vänd uppochner.)

Forbid3.jpg (9442 bytes)

Förbjudet göra fast.

Forbid6.jpg (10169 bytes)

Förbjudet orsaka svall. Kan också förekomma, t ex på en förankrad plattform, som en röd över en vit flagga (på natten röd över vit signal).
Forbid7.jpg (11907 bytes) Förbud mot vattenskidåkning resp. segling.
Forbid8.jpg (11739 bytes) Förbud mot andra båtar än motordrivna resp. förbud mot vindsurfing.

Forbid9.jpg (9879 bytes)

Förbjudet passera dammen (även om det på grund av vattenståndet är möjligt).

 

Påbuds- (obligatorium) och varningsmärken

Röd tavla med röd ram

Oblig1.jpg (12615 bytes)

Påbjuden färdriktning

Oblig2.jpg (17484 bytes)

Du måste styra mot babords- resp. styrbordssidan av kanalen
Oblig3.jpg (19250 bytes) Du måste hålla dig på resp. korsa över till babordssidan av kanalen (och motsvarande spegelvända märken för styrbordssidan)

Oblig4.jpg (11555 bytes)

Du måste stoppa framför märket om du inte fått tillåtelse att fortsätta (t ex framför en sluss)

Oblig5.jpg (12234 bytes)

Hastighetsbegränsning 12 km/h

Oblig6.jpg (11266 bytes)

Du måste avge ljudsignal (kan kompletteras under med hur signalen ska se ut, t ex två korta)

Oblig7.jpg (11050 bytes)

Allmänt varningsmärken. Kan kompletteras med text under.

Oblig8.jpg (13067 bytes)

Du måste kontakta kanalpersonalen på VHF (i detta fall kanal 11)

Info1a.jpg (9647 bytes)

Varning för avtagande djup, höjd och bredd. Kan kompletteras med måttuppgift.

Info1b.jpg (7226 bytes)

Farleden går 50 meter ut

Oblig9.jpg (11752 bytes)

Varning för en ovanligt stark ström från babordssidan

Exempel  på utmärkning av förbjudna områden

Fastnade det? Gå vidare till Informationsmärken

Tillbaka till översikten