Upplysnings- och orienteringsmärken

Info2a.jpg (9228 bytes)

Tillåten genomfart, dubbelriktad trafik.

Tillåten genomfart, enkelriktad trafik.

Info2d.jpg (9376 bytes)

Genomfart mellan markeringarna.

 

Genomfart tillåten.

Info2b.jpg (8959 bytes)

Tillåtet att förtöja, ankra, göra fast

Info2c.jpg (9574 bytes)

Kraftledning. Vändplats. Förbud eller inskränkning upphör.

Info3a.jpg (8442 bytes)

Linfärja resp. frifarande färja.

Info3b.jpg (11831 bytes)

Förtöjd anordning för muddring o.d. med angivande av tillåten sida för passage. Obligatorisk fartminskning för att undvika svall.

Arbetsfartyg på väg har gult blixtljus.

mudder.jpg (12060 bytes)

Hinder som kan passeras utan fartminskning har röda klot resp. gröna romber eller tavlor som på bilden.

Info3c.jpg (9061 bytes)

Damm föröver!

Det var väl inte så svårt? Fortsätt med Ljudsignaler i sikte av varann

Tillbaka till översikten