Kanalintyg

För den som har lägst förarintyg finns möjlighet att avlägga prov för ovan nämnda intyg. Intyget är avsett som ett komplement och ingår dessutom som del av prövningen för utsjöskepparintyget. Det innehåller en rad om att innehavaren genomgått prövning på innehållet i CEVNI - Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure.

För att underlätta inlärningen inför detta prov har jag  översatt dessa regler och samlat dem i en nyutgivet häfte Europeiska regler för färd på inre vattenvägar – Båtägarens guide till CEVNI. Häftet är på 48 sidor med illustrationer i färg och ett stort antal instuderingsuppgifter kan beställas direkt från mig. Se info om mina böcker för hur det ska gå till.

På denna hemsida hittar du dessutom nedan en introduktion till dessa regler som måste vara kända av alla som ska trafikera Europas floder och kanaler.

Allmänt om kompetensintyg och CEVNI

Grundläggande bestämmelser

Utmärkning

Ljudsignaler

Ljus och dagersignaler

Sjövägsregler

Slussning

 

Till Carl Eriks hemsida