Ljudsignaler i sikte av varandra

Här tar jag upp avvikelser från internationella regler och
de kompletterande ljudsignaler som används på kontinenten.

Signal Innebörd
. . . .

Jag är manöveroduglig.

. . . . .

Du kan inte köra om nu.

. . . . . .

(minst sex) Fara för omedelbar ombordläggning.

-

Uppmärksamhetssignal.

- .

Avges av fartyg som avser vända åt styrbord.

- . . D.o men åt babord.
- - . Jag önskar köra om på din
styrbordsida (= internationella regler). Accepterar fartyget framför håller
detta åt "rätt" håll, avges motsatt signal (en kort i detta fall, två korta i nästa fall) kan du köra om på babordssidan (styrbordssidan i nedanstående fall).
- - . . Jag vill köra om på babordssidan.
- - - Avges av fartyg som fortsätter rakt
fram vid korsning.
- - - . Avges då fartyget ska svänga
styrbord in på korsande kanal.
- - - . . D:o för att svänga babord.
- - - - - Oavbrutet av fartyg i nöd.
. -  . -  Oavbrutet  i 15 min = "Kom inte nära".
Avges av fartyg med farlig last
som råkat ut för ett tillbud med lasten.

Mmm! Svårt att lägga på minnet? Ljus och dagersignaler är kanske enklare.

Tillbaka till översikten