Ljus och dagersignaler

Endast några få av alla de signaler som finns tas upp.
Ljus och dagersignaler enl. de internationella reglerna
förekommer förstås också.

Bogserb.jpg (11644 bytes)

Bogserbåt har denna markering (ibland som skorstensmarkering). Nattetid två vita topplanternor och gul akterlanterna. Bogserat fartyg har vit runtomlysande topplanterna samt under dager gult klot. Sista ftg för också vit akterlanterna.
Brandfara.jpg (10214 bytes) Fartyg som har brandfarlig last har en blå tratt och nattetid ett blått toppljus utöver sedvanliga fartygsljus. Förtöj ej närmare än 10 meter.
Ammoniak.jpg (9921 bytes)
Två blå trattar och toppljus betyder giftig last, t ex ammoniak. Förtöj ej närmare än 50 meter.
Explosiv.jpg (9541 bytes)
Fartyg med explosiv last har tre blå trattar eller tre blå toppljus. Förtöj ej närmare än 100 meter (i Belgien 200 m).

 

Ferry.gif (97221 bytes)

Färja för grönt över vitt rundstrålande toppljus. Är färjan frifarande dessutom sido- och akterlanternor. Linfärja och liknande typer för endast toppljusen. (o står för ordinaire, c för clair och syftar på den reglementerade intensiteten hos ljusen. Även p för puissant förekommer.)

Dagersignal: ett grönt klot för båda typerna.

En påskjutare för nattetid ett triangulärt format vitt ljus som topplanterna på det första fartyget och tre vita horisontella akterlanternor. 
Ett ytterligare fartyg förs här vid sidan av det andra och har därför topplanterna samt styrbords sidolanterna (babords lanterna förs på det andra fartyget).
Om påskjutaren har gula akterlanternor föregås förbandet av ett hjälpfartyg, t.ex en bogserare.
(Jämför med en bogserares gula akterlanterna enligt intern. regler.)

Här förs mer än två fartyg sida vid sida av påskjutaren och de två yttre har därför kompletterats med egna akterlanternor.
Om ett motordrivet fartyg har ett annat icke motordrivet fartyg vid sidan för det senare en runtomstrålande topplanterna (dager gult klot), ena sidoljuset och akterlanterna. Är bägge motordrivna förs vanliga topplanternor.

vimple.jpg (9841 bytes)

Passagerarbåt i linje- trafik som har förtur  i slussarna över annan yrkestrafik för en röd vimpel i fören. (Fritidsbåt får dessvärre alltid lämna företräde till yrkestrafik.)

Bluesign.jpg (13701 bytes)


Fartyg på väg uppför en flod behöver ibland använda farledens högra sida och för då en blå skylt med ett vitt blinkande ljus. Mötande fartyg kvitterar med samma signal.

Fritidsbåt måste inte följa anmaningen om det finns plats utanför leden.

Passagerarfartyg under 20 m längd som har fler än 12 passagerare för denna dagersignal.

(Bilder ur Code Vagnon Fluvial)

Så var det dags för lite sjövägsregler

Tillbaka till översikten