Astronomisk navigation

Som hjälp för den som fortfarande sysslar med att mäta sextantshöjder till solen och stjärnorna har jag utarbetat ett räkneschema i form av ett kalkylblad i Excel.

Schemat beräknar automatiskt höjd och azimuth för solen och de 57 navigationsstjärnorna för hela nitton- och tjugohundratalet! Inga tabeller är alltså längre nödvändiga, utan endast en dator och Excelprogrammet (eller något annat kalkylprogram som läser excelfiler).

Klicka här för kort handledning

Vill du ha tillgång till schemat kan du öppna schemat direkt från denna hemsida om du har Excel installerat datorn genom att klicka på Astro.xls.

Annars kan du kontakta mig så skickar jag filen gratis via e-mail.

Adress: Johannesgatan 16, 111 38 Stockholm
Telefon: 08 - 32 10 56, Mobil 070 511 10 56

Min e-postadress carl-e.tovas@telia.com

Tillbaka till hemsidan