Floder och kanaler i Europa?

Tänker du ge dig av ut på europeiska floder och kanaler för att ta dig till Medelhavet den vägen? Eller vill du — i egen eller hyrd båt — bara pröva på hur det är att leva kanallivet under någon eller några veckor?

I den av mig nyligen utgivna publikationen Europeiska regler för färd på inre vattenvägar – Båtägarens guide till CEVNI finns de regler man måste känna till med tillhörande illustrationer i färg. Häftet i A4-format på 48 sidor innehåller nästan hela CEVNI med bilderna på utmärkningen av farleder och fartyg samlade på 8 sidor i mitten. Häftet är avsett att ersätta den sen några år utgivna RYA Book of Euroregs som är svår att hitta i och dessutom på engelska. Regelsamlingen ska medföras på kanalfärder i Europa och är dessutom en bra källa som förberedelse för provet på Kanalintyget då det finns ett stort antal instuderingsuppgifter på slutet. Kan beställas direkt från mig. Hur det går till kan du se längre ned på sidan. Hålls aktuell med mindre uppdateringar, senast 2013.

Handbok för kanalfarare ger dessutom all information som är nödvändig och är den enda beskrivning som i detalj behandlar Västeuropas inre vattenvägar inkl Donau ända till Svarta havet.

 


  I boken får du ta del av:

 • bestämmelser och formaliteter i olika länder
 • vad som krävs av båt och besättning
 • möjliga vägval mot Medelhavet
 • detaljerade beskrivningar av de flesta europeiska vattenvägarna
 • olika slags slussar och tekniken vid slussning
 • utmärkning och hastighetsbestämmelser
 • kanalavgifter och andra kostnader
 • hamnar, marinor och andra tilläggsmöjligheter efter vägen
 • lämpliga kartor och handböcker

Boken är försedd med ett flertal kartor för att underlätta orienteringen, ett antal svartvita fotografier samt ett utförligt sakregister. Uppdaterad 2013.

Långfärd efter Västeuropas kuster?

Den som ska ge sig iväg efter Västeuropas kuster behöver bland annat kunskaper om navigering i tidvatten. Handbok för långseglare har nu utkommit i en uppdaterad upplaga i A4-format

langsegl.jpg (20354 bytes)

 

I boken får du bl.a. ta del av:

 • önskvärda egenskaper hos en långfärdsbåt och dess utrustning
 • bestämmelser och formaliteter i olika länder
 • sjökort och nautiska publikationer
 • hur du skaffar och tolkar utländska väderleksprognoser
 • olika hamnar och marinor efter vägen
 • hur du ankrar och förtöjer
 • elektroniska hjälpmedel
 • hur du förbereder båten för hårt väder
 • säkerhetsutrustning, sjöräddning och sjukvård
 • tidvatten och dess inverkan på planerna
 • hur du bestämmer tider och höjder hos tidvattnet, tidvattenströmmens riktning och styrka samt till dessa faktorer kopplade beräkningar som lämplig avgångstid, seglingsteknik, strömsättning och kurssättning.

Handbok för långseglare utkom första gången 1994 på förlaget Affärsinformation AB och har sålts i nästan 5000 ex. Den täcker de avsnitt som Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) har bestämt skall ingå i prövningen för erhållande av Utsjöskepparintyget. Boken är sen hösten -98 slut på detta förlag, varför jag utgett en uppdaterad upplaga i A4-format på eget förlag. Senaste uppdateringen av denna är från  2014.

Som komplement till boken finns sen tidigare Arbetsbok för Utsjöskepparintyget innehållande övningsuppgifter i tidvattensberäkningar och navigation. I en omfattande bilaga finns ett urval tidvattenstabeller och hamnbeskrivningar. Dessutom finns ett utförligt facit. 

Arbetsbokens uppgifter i navigation bygger på att det brittiska undervisningssjökortet BA 5052 används (även BA 5055 kan användas). Sjökortet anskaffas billigast och enklast hos en sjökortsagent för brittiska amiralitetet, t ex Nautiska Magasinet www.nautiska.com i Stockholm eller Nautic www.nautic.se i Göteborg.

Cirkapriser

Handbok för kanalfarare 250:-
Handbok för långseglare 250:-
Arbetsbok för Utsjöskepparintyget 125:-
Europeiska regler för färd på inre vattenvägar – Båtägarens guide till  CEVNI 125:-

Jag leverar inte längre till privatpersoner utan hänvisar dessa till adlibris.se där man kan söka på titeln. Det blir också billigare eftersom de har bättre fraktpriser än vad Postnord ger mig. Adlibris håller mina böcker i lager och skickar normalt samma dag.

Studiecirklar, båtklubbar m fl kan också beställa böcker till ovanstående priser med 20% rabatt  genom min e-postadress carlt-e.tovas@telia.com eller genom att ta kontakt med mig på adressen: Johannesgatan 16, 111 38 Stockholm, telefon: 070-511 10 56 alternativt 08 - 32 10 56. Böckerna sänds då som företagspaket och mot faktura (postförskott om inte annat överenskommits).

Tillbaka till hemsidan