Floder och kanaler i Europa?

Tänker du ge dig av ut på europeiska floder och kanaler för att ta dig till Medelhavet den vägen? Eller vill du — i egen eller hyrd båt — bara pröva på hur det är att leva kanallivet under någon eller några veckor?

I den av mig nyligen utgivna publikationen Europeiska regler för färd på inre vattenvägar – Båtägarens guide till CEVNI finns de regler man måste känna till med tillhörande illustrationer i färg. Häftet i A4-format på 48 sidor innehåller nästan hela CEVNI med bilderna på utmärkningen av farleder och fartyg samlade på 8 sidor i mitten. Häftet är avsett att ersätta den sen några år utgivna RYA Book of Euroregs som är svår att hitta i och dessutom på engelska. Regelsamlingen ska medföras på kanalfärder i Europa och är dessutom en bra källa som förberedelse för provet på Kanalintyget då det finns ett stort antal instuderingsuppgifter på slutet. Kan beställas direkt från mig. Hur det går till kan du se längre ned på sidan. Hålls aktuell med mindre uppdateringar, senast 2013.

Handbok för kanalfarare ger dessutom all information som är nödvändig och är den enda beskrivning som i detalj behandlar Västeuropas inre vattenvägar inkl Donau ända till Svarta havet.

 


  I boken får du ta del av:

 • bestämmelser och formaliteter i olika länder
 • vad som krävs av båt och besättning
 • möjliga vägval mot Medelhavet
 • detaljerade beskrivningar av de flesta europeiska vattenvägarna
 • olika slags slussar och tekniken vid slussning
 • utmärkning och hastighetsbestämmelser
 • kanalavgifter och andra kostnader
 • hamnar, marinor och andra tilläggsmöjligheter efter vägen
 • lämpliga kartor och handböcker

Boken är försedd med ett flertal kartor för att underlätta orienteringen, ett antal svartvita fotografier samt ett utförligt sakregister. Uppdaterad 2013.

Långfärd efter Västeuropas kuster?

Den som ska ge sig iväg efter Västeuropas kuster behöver bland annat kunskaper om navigering i tidvatten. Handbok för långseglare har nu utkommit i en uppdaterad upplaga i A4-format

langsegl.jpg (20354 bytes)

 

I boken får du bl.a. ta del av:

 • önskvärda egenskaper hos en långfärdsbåt och dess utrustning
 • bestämmelser och formaliteter i olika länder
 • sjökort och nautiska publikationer
 • hur du skaffar och tolkar utländska väderleksprognoser
 • olika hamnar och marinor efter vägen
 • hur du ankrar och förtöjer
 • elektroniska hjälpmedel
 • hur du förbereder båten för hårt väder
 • säkerhetsutrustning, sjöräddning och sjukvård
 • tidvatten och dess inverkan på planerna
 • hur du bestämmer tider och höjder hos tidvattnet, tidvattenströmmens riktning och styrka samt till dessa faktorer kopplade beräkningar som lämplig avgångstid, seglingsteknik, strömsättning och kurssättning.

Handbok för långseglare utkom första gången 1994 på förlaget Affärsinformation AB och har sålts i nästan 5000 ex. Den täcker de avsnitt som Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) har bestämt skall ingå i prövningen för erhållande av Utsjöskepparintyget. Boken är sen hösten -98 slut på detta förlag, varför jag utgett en uppdaterad upplaga i A4-format på eget förlag. Senaste uppdateringen av denna är från  2014.

Som komplement till boken finns sen tidigare Arbetsbok för Utsjöskepparintyget innehållande övningsuppgifter i tidvattensberäkningar och navigation. I en omfattande bilaga finns ett urval tidvattenstabeller och hamnbeskrivningar. Dessutom finns ett utförligt facit. 

Arbetsbokens uppgifter i navigation bygger på att det brittiska undervisningssjökortet BA 5052 används (även BA 5055 kan användas). Sjökortet anskaffas billigast och enklast hos en sjökortsagent för brittiska amiralitetet, t ex Nautiska Magasinet www.nautiska.com i Stockholm eller Nautic www.nautic.se i Göteborg.

Priser vid beställning direkt från mig

Handbok för kanalfarare 250:-
Handbok för långseglare 250:-
Arbetsbok för Utsjöskepparintyget 125:-
Europeiska regler för färd på inre vattenvägar – Båtägarens guide till  CEVNI 125:-

Båtklubbar och studieförbund får rabatt vid samlad beställning,

Priserna är inkl 6% moms men porto tillkommer (nya priser 1/4 2014). Boken, eller flera böcker upp till 2 kg, skickas som brev. Det kostar 42:- upp till 500 g, 56:- upp till 1 kg (1 handbok + arbetsbok väger under 1 kg), 70:- upp till 2 kg. Dessutom tar jag 10:- för emballaget (100 g). Vikten av en bok är ca 600 g, utom arbetsboken som väger ca 250 g och Båtägarens guide till  CEVNI som väger ca 200 g.. Böcker över 2 kg skickas som företagspaket.

Alltså: 
en handbok + porto = 314:-, 
Handbok för långseglare + arbetsbok + porto = 439:-
Handbok för kanalfarare + Båtägarens guide till  CEVNI  + porto = 439:-
två handböcker = 580:-
två handböcker + arbetsbok + CEVNI = 500 + 125 + 125 + 80 = 830:- 
enbart Båtägarens guide till  CEVNI = 125 + 42 + 10 = 177

Du kan beställa ovanstående böcker direkt från mig. Betala i så fall in bokens (böckernas) pris plus porto och emballage till mitt postgiro 6193592-0 så har du försändelsen i brevlådan om några dar. Under långhelg och semester tar det dock något längre tid. (Nautiska Magasinet i Stockholm, Nautic i Göteborg och Adlibris håller också mina böcker i lager.) Var noga med att skicka med din adress med beställningen! Detta är extra viktigt om du betalar via Internet från egen bank. Bäst skickar du ett e-mail samtidigt där du talar om vad du vill ha samt din adress och att du betalt på pg. Det går minst en dag fortare då! (Under sommarmånaderna juni till augusti levererar jag dock normalt inga böcker. Kolla med mail om jag är hemma!) 

Studiecirklar, båtklubbar m fl kan också beställa böcker till rabatterat pris utan förskottsbetalning genom min e-postadress carlt-e.tovas@telia.com eller genom att ta kontakt med mig på adressen: Johannesgatan 16, 111 38 Stockholm, telefon: 070-511 10 56 alternativt 08 - 32 10 56. Böckerna sänds då som företagspaket och mot postförskott om inte annat överenskommits (kolla med mig om rabatter, vikt och pris).

Priser övriga Norden

Jag skickar inte heller mot postförskott till övriga Norden då det blir alldeles för dyrt. Du måste alltså betala in pengar i förskott till mitt svenska bank- eller plusgiro 

Handelsbanken BIC: HANDSESS  
IBAN: SE89 6000 0000 0002 6185 7908

Nordea BIC: NDEASESS 
IBAN: SE24 9500 0099 6018 6193 5920

Danmark och Finland
Utöver priset i svenska kronor tillkommer brevporto och emballage (nu 160 svenska kronor för en bok då Posten kraftigt höjt detta pris, böcker över 1 kg 230:-). Därtill kommer 60 kronor i avgift för utlandsbetalning. För en av handböckerna betalar du alltså SEK 470:- (50 euro) om du sätter in pengarna på något av mina bankkonton. Lägg till CEVNI och det kostar totalt 595 kronor (65 euro) i samma försändelse.

Norge och Åland
Priserna utan moms är SEK 235:- på handböckerna och 120:- på arbetsboken. Porto inkl emballage är 160:- för högst 1 kg och  230:- för upp till 2 kg. Därtill kommer 60:- för utlandsbetalning till mitt bankkonto.

Enklast och billigast är det om du lägger 350 danska eller 400 norska kronor eller 40 euro i ett vanligt brev och postar det till mig under adressen ovan så skickar jag boken omedelbart som brev (Under långhelger och semestertider bör först du via mail eller telefon kolla om jag är hemma.) Lägger du till 100 kr (10 euro) får du också CEVNI i samma paket. (Vill du ha fler böcker än en, kolla med mig om priset om du inte kan räkna ut det själv.)

 

Tillbaka till hemsidan