Ett litet test för utsjöskepparintyget

Ett litet test för Utsjöskepparen

1. Här och där finns så kallade trafiksepareringszoner. En sådan är belägen i Engelska kanalen mellan Dover och Calais och måste passeras på en färd mellan dessa städer.

 1. Du får inte korsa zonen under segel, utan måste sätta på motorn.

 2. Du kan korsa zonen under segel om du kan göra detta vinkelrätt, men bör sätta på motorn om du inte kan hålla en sådan kurs eller farten under segel blir för låg (mindre än 3 knop).

 3. Zonen är bara avsedd fartyg längre än 20 m som passerar området, och fritidsfartyg kan färdas i den efter eget gottfinnande, bara man ger företräde till den trafik som måste följa zonen.

2. Var kan du räkna med de starkaste vindarna runt ett lågtryck?

 1. Öster om lågtrycket, strax framför varmfronten

 2. Strax efter att kallfronten passerat
 3. Efter varmfrontspassagen och strax före kallfronten

3. Du har råkat i svårigheter med din båt (avmastad och rep i propellern) och driver mot klipporna. Du ropar på hjälp på VHF:en. Vilken typ av meddelande använder du?

 1. SOS på kanal 16 (Mayday)

 2. Pan-Pan på kanal 16

 3. Securité på kanal 16

4. Du ska göra en överfart mellan utgångspunkten A och målet B som ligger i rakt sydlig riktning. Din båt antas göra konstant 6 knop genom vattnet och sträckan mellan A och B mäts upp till 60 M på sjökortet. Under överfarten kommer du att utsättas för en västgående ström som i genomsnitt är 2 knop samt för en västlig vind som ger dig en avdrift på 5 grader.

Vilken rättvisande kurs är bäst för komma i närheten av målet?

 1. 155 grader

 2. 165 grader

 3. 175 grader

5. Du ankrar i en flodmynning under ebben mittemellan hög- och lågvatten. Ditt ekolod visar 5,0 m på platsen. Det föregående högvattnets höjd var 6,5 m och påföljande lågvattenhöjd 0,5 m. Båtens djupgående är 1,5 m.

Hur mycket har du kvar under kölen under det kommande lågvattnet?

 1. 1 m

 2. 0,5 m

 3. 0 m

6. På Bretagnes västra kust finns en underbar, helt skyddad liten tillflykt, L'Aber Ildut, med mer än 3 m djup och goda ankringsmöjligheter. Men infarten är mycket trång och grund: största djup antas vara -3,9 m (även om man med lokalkännedom kanske kan hitta en djupare ränna). Tidvattendata för området ger dessa värden: MHWS=7,5, MLWS=1,4, MHWN=5,9 och MLWN=3,0 meter.

Abergif 67281 bytes

Din båt sticker 1,8 m och du går in i samband med högvatten. Finns det någon risk att du "blir fast" därinne mer än till nästa dags högvatten, bortsett från risken av dåligt väder?

a. Nej djupet vid högvatten är minst 1,8 m eftersom 5,9-3,9=2,0 och högvattnet är som lägst 5,9 meter enl. statistiken.

b. Ja, det finns perioder under varje år då djupet i infarten även vid högvatten understiger 1,8 m. Dock aldrig längre än för någon eller några dagar.

c. Ja, risken att bli kvar en hel vecka är alltför stor, speciellt sommartid då fluktuationerna är som störst.

Till facit