Gjord för långfärdsseglare och kanalfarare,
både etablerade och blivande


Efter Carl Erik Tovås bortgång har Nautic-Center AB övertagit samtliga böcker av Carl Erik på eget förlag. 

Böcker kan beställas via bokhandel eller direkt från nautic-center.se


Sök blogg


Telefon

Kontakta oss

www.nautic-center.se

info@nautic-center.se


Uppdaterad senast: 2019-03-18