Facit till kanalintygstestet

Facit till kanalintygstestet

1. a
2. b
3. b
4. c
5. d
6. a (Med förtöja menas göra fast till banken eller ankra.)

Behöver du läsa på?

Gå till on-line kursen på denna sajt,

eller skaffa min Europeiska regler för färd på inre vattenvägar – Båtägarens guide till CEVNI . Se underInformation om mina böcker hur du beställer.

eller de utländska RYA: Book of Euroregs for Inland Waterways eller Code Vagnon Fluvial

Böckerna finns hos specialister på nautisk litteratur, som t ex Nautiska Magasinet i Stockholm

Vill du prova på ett engelskt test. Klicka här.