Klarar du det nya kanalintyget?

Test för Kanalintyget
(Utmärkning och signaler enl CEVNI)

1. Vad betyder ljudsignalen . . . . (fyra korta)?

a. Jag är manöveroduglig  
b. Jag svänger styrbord under backmanöver  
c. Du kan inte köra om
d. Håll undan för mig, jag sysslar med undervattensarbete
e. Inget av dessa

2. Vilken ljudsignal kan en pråm avge som avser svänga styrbord in på en korsande kanal?

a. två långa och en kort
b. tre långa och en kort
c. två korta och en lång
d. fyra korta
e. inget av dessa

3. Vad betyder det att ett fartyg i Frankrike har en triangulär röd flagga i förskeppet?

a. Fartyget transporterar ammoniak
b. Fartyget har förtur i slussarna
c. Fartyget får inte utsättas för svall
d. Fartyget för brandfarlig last
e. Inget av dessa

4. Vad är innebörden av detta märke? sigtest1GIF 2730 bytes

a. Uppmaning iaktta försiktighet
b. Uppmaning avge en lång ljudsignal
c. Obligatoriskt stopp före skylten ( t ex framför en sluss)
d. Begränsad bredd på kanalavsnittet
e. Inget av dessa

5. Vad betyder märket sigtest4GIF 3840 bytes

a. Fri fart för sportbåtar
b. Tillflöde från vänster inom kort
c. Motordrivna fartyg är tillåtna
d. Inskränkningen eller förbudet upphör
e. Inget av dessa

6. Vilket av de tre märkena nedan innebär att det är förbjudet att förtöja?

sigtest3GIF 9587 bytes

a. Märke 1
b. Märke 2
c. Märke 3
d. Alla tre har denna innebörd
e. Inget av dem

Till facit